בבאי - הראל ושות', משרד עורכי דין

שלם 3, בית זילברמינץ, ר"ג


טל' -03-6249991 

פקס - 03-6249992 

חוזים

ניסוח ועריכה נכונים של חוזה, מפיגים אי הבנות שעשויות להתפתח בין הצדדים לחוזה ומעמידים את הצדדים בצורה מדויקת ככל הניתן על חובותיהם וזכויותיהם במסגרת החוזה.

משרדנו מייצג לקוחות במגוון רחב של חוזים, ובמסגרת זו בין היתר:

- הסכמי שותפות עסקיים והסכמים בין מייסדים
- הסכמי שיווק והסכמי בלעדיות
- הסכמי שיתוף במקרקעין
- הסכמי תיווך
- הסכמים בין נותן שירותים למזמין שירותים והסכמי
- הסכמים בין קבלן למזמיני עבודות קבלניות

טרם לעריכת ההסכם עבור לקוחותינו, מתקיימת פגישה לצורך קבלת כל המידע הרלבנטי מהלקוח, בירור צרכי הלקוח במסגרת ההסכם והעלאת סוגיות שרצוי שהלקוח ייתן להן את הדעת.

אנו מקיימים פגישות עם הלקוחות ללא הגבלה ובהתאם לצורך, עד לגיבוש הסכם לשביעות רצונו המלאה של הלקוח, ולהבנתו המלאה של הלקוח את תוכן ההסכם.


עדכונים חמים

בחודשים האחרונים, משרדנו הביא לתשלום פיצויים עבור איחור במסירת דירות חדשות לקהל לקוחות המשרד, בגובה מצטבר של למעלה ממליון ש"ח.

לקוחות משרדנו קיבלו פיצוי עבור הפקעת קרקע שנעשתה לפני עשרות שנים. משרדנו אף הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי לצורך הגדלת סכום הפיצוי.

משרדנו מייצג עשרות רבות של תובעים, בהליכים לפי חוק המכר דירות.

לקוחות משרדנו קיבלו היתר בנייה בפרויקט תמ"א 38 המלווה על ידי משרדנו, והחלו בשיווק הדירות בפרויקט.

לקוחות משרדנו חתמו על הסכם סופי עם בעלי הדירות הקיימות בבנייני מגורים, לצורך פרויקט תמ"א 38 במסלול של הריסת הבניין הקיים

2all - בניית אתרי אינטרנט