בבאי - הראל ושות', משרד עורכי דין

שלם 3, בית זילברמינץ, ר"ג


טל' -03-6249991 

פקס - 03-6249992 

עדכונים חמים

משרדנו זכה בתביעה שהוגשה כנגד לקוח המשרד, על ידי מלווה בריבית. התביעה התנהלה בכל בתי המשפט - השלום, המחוזי והעליון, בטרם סיומה המוצלח בדחיית התביעה.

לקוחות משרדנו קיבלו לטובתם צו מניעה זמני, המונע את פינויים מדירת מגורים לגביה קיימת מחלוקת.

משרדנו הגיש לאחרונה תביעה גדולה כנגד עיריית בני ברק וכנגד החברה הכלכלית לבני ברק, בגין הפרת הסכם שעניינו פינוי לקוח המשרד - בעל מוסך באזור המוסכים בעיר.

לקוח משרדנו קיבל לאחרונה פס"ד המורה על רישום הזכויות בדירת מגורים על שם הלקוח. את הדירה רכש הלקוח לפני כ 30 שנים ולא ביצע רישום בטאבו.

עדכונים חמים

בחודשים האחרונים, משרדנו הביא לתשלום פיצויים עבור איחור במסירת דירות חדשות לקהל לקוחות המשרד, בגובה מצטבר של למעלה ממליון ש"ח.

לקוחות משרדנו קיבלו פיצוי עבור הפקעת קרקע שנעשתה לפני עשרות שנים. משרדנו אף הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי לצורך הגדלת סכום הפיצוי.

משרדנו מייצג עשרות רבות של תובעים, בהליכים לפי חוק המכר דירות.

לקוחות משרדנו קיבלו היתר בנייה בפרויקט תמ"א 38 המלווה על ידי משרדנו, והחלו בשיווק הדירות בפרויקט.

לקוחות משרדנו חתמו על הסכם סופי עם בעלי הדירות הקיימות בבנייני מגורים, לצורך פרויקט תמ"א 38 במסלול של הריסת הבניין הקיים

2all - בניית אתרי אינטרנט