בבאי - הראל ושות', משרד עורכי דין
חושבים יותר - בשבילך; יצירתיים יותר - בשבילך; מתאמצים יותר  - בשבילך;
זמינים יותר - בשבילך.


טל' -03-6249991 

פקס - 03-6249992 

עדכונים חמים

משרדנו זכה בתביעה שהוגשה כנגד לקוח המשרד, על ידי מלווה בריבית. התביעה התנהלה בכל בתי המשפט - השלום, המחוזי והעליון, בטרם סיומה המוצלח בדחיית התביעה.

לקוחות משרדנו קיבלו לטובתם צו מניעה זמני, המונע את פינויים מדירת מגורים לגביה קיימת מחלוקת.

משרדנו הגיש לאחרונה תביעה גדולה כנגד עיריית בני ברק וכנגד החברה הכלכלית לבני ברק, בגין הפרת הסכם שעניינו פינוי לקוח המשרד - בעל מוסך באזור המוסכים בעיר.

לקוח משרדנו קיבל לאחרונה פס"ד המורה על רישום הזכויות בדירת מגורים על שם הלקוח. את הדירה רכש הלקוח לפני כ 30 שנים ולא ביצע רישום בטאבו.

2all - בניית אתרי אינטרנט